πŸ“œ
Contracts

Tokens

Name
Address
Arbiscan
JONES Token
0x10393c20975cF177a3513071bC110f7962CD67da
​Link​
jETH Token
0x662d0f9Ff837A51cF89A1FE7E0882a906dAC08a3
​Link​
jgOHM Token
0x5375616bB6c52A90439fF96882a986d8FCdCe421
​Link​
jDPX Token
0xF018865b26fFAb9cd1735DCca549D95b0CB9Ea19
​Link​
jrDPX Token
0x1f6Fa7A58701b3773b08a1a16D06b656B0eCcb23
​Link​

Vaults

LP Tokens

Name
Address
JONES-ETH LP
0xe8EE01aE5959D3231506FcDeF2d5F3E85987a39c
JONES-USDC LP
0xa6efc26dAA4bb2b9bF5D23A0bc202A2BaDC2B59E
jETH-ETH LP
0xDF1A6Dd4E5b77d7F2143eD73074bE26c806754c5
jgOHM-gOHM LP
0x292d1587a6Bb37E34574c9AD5993F221D8a5616C
jDPX-DPX LP
0xEeB24360C8C7A87933d16B0075E10E1a30Ad65B7
jrDPX-rDPX LP
0x110a0f39b15d04f2f348b61bd741429c7d188d3f

Staking

TGE

Name
Address
Arbiscan
TGE
0x8A0027152ad2781C0cbabda0CC53290BF04f1Cf5
​Link​
TGE Jones Token Claim
0x5A81aBB52d96241d15D8B2BDCd76034e4119829b
​Link​

Multi signature wallets

Name
Address
Arbiscan
Vault Multisig
0xDD0556DDCFE7CdaB3540E7F09cB366f498d90774
​Link​
Protocol Operational Treasury Multisig
0xFa82f1bA00b0697227E2Ad6c668abb4C50CA0b1F
​Link​

Misc

Name
Address
Contributor Vesting 1
0xC1d9682dB60955d64F263025b282aCbF8cda55B7
Contributor Vesting 2
0xA99096428f1BD2065Dcaa141C59C46729cce68C8
Private Vesting
0xf164AcdB5dCf5F855B98f9BA8ca73CA300c63d4C
Guarded Launch Epoch Claim
0x39c1442223A30e14066302b2c80AA660Ab007dDB
Airdrop
0x5444c71CDD5Ed85B6D51A297175Bf71914E7944d
​
Copy link
On this page